Pacjent

image_pdfimage_print

Informacje dla pacjentów:

ikona_pdf Zasady zwrotu leków do aptek przez pacjentów.

ikona_pdf Odmowa wydania leku z apteki.

ikona_pdf Wydanie leku w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

ikona_pdf Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący wywozu/przywozu leków zawierających środki odurzające lub psychotropowe w ramach krajów Unii Europejskiej.

Wywóz na użytek własny pacjenta środków odurzających i psychotropowych poza granice RP

1. Link do rozporządzenia Dz.U. 2017 poz. 686

2. Wzór wniosku dotyczący wywozu na potrzeby własne pacjenta środków odurzających i psychotropowych do krajów UE (załącznik nr 3)

Uwaga:

Uwierzytelnienie złożonego wniosku wydaje się w okresie 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni.

Dla pacjentów wyjeżdżających do krajów poza UE obowiązuje wniosek stanowiący załącznik nr 4 do powyższego rozporządzenia, który należy złożyć do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie, ul. Senatorska 12.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina

  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

  • odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  • odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

Go to Top