Pacjent

image_pdfimage_print

Informacje dla pacjentów:

ikona_pdf Zasady zwrotu leków do aptek przez pacjentów.

ikona_pdf Odmowa wydania leku z apteki.

ikona_pdf Wydanie leku w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

ikona_pdf Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący wywozu/przywozu leków zawierających środki odurzające lub psychotropowe w ramach krajów Unii Europejskiej.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina

  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

  • odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  • odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

Go to Top